ယနေ့ June 24 ရက်နေ့တွင် ကောင်းကင်မှ နေအိမ်ဖွဲ့ နေခြင်းသည် ပုံမှန်နေအိမ်ဖွဲ့ခြင်းထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးမားနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်

ယနေ့ June 24 ရက်နေ့တွင် ကောင်းကင်မှ နေအိမ်ဖွဲ့ နေခြင်းသည် ပုံမှန်နေအိမ်ဖွဲ့ခြင်းထက်၊

အဆပေါင်းများစွာ အလျှား၊ ပြန့်ကြယ် နေပီး နေလုံးဘေးတွင် ပုံမှန်ထက်အမဲရောင်များ ၊ဖုံးလွမ်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ကောင်းသောနမိတ်လား၊

ဆိုးသောနမိတ်လား တစ်ခုခု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖစ်တော့မည်။ ယခင်ကာလများတွင် ခုလိုတစ်ခါမှ ဖစ်ပေါ်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။

ဖစ်ပေါ်ခဲ့သော်လဲ ခုလောက် ကြီးကြီးမားမား ဖစ်ပေါ်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့၊

ပရိတ်သတ် များလဲ မိမိတို့ရဲ့ အယူဆများအား ပြောကြားပေးနိုင်ပါသည်။ယနေ့ June 24 ရက်နေ့တွင် ကောင်းကင်မှ နေအိမ်ဖွဲ့ နေခြင်းသည် ပုံမှန်နေအိမ်ဖွဲ့ခြင်းထက်၊

အဆပေါင်းများစွာ အလျှား၊ ပြန့်ကြယ် နေပီး နေလုံးဘေးတွင် ပုံမှန်ထက်အမဲရောင်များ ၊

ဖုံးလွမ်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ကောင်းသောနမိတ်လား၊

ဆိုးသောနမိတ်လား တစ်ခုခု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖစ်တော့မည်။ ယခင်ကာလများတွင် ခုလိုတစ်ခါမှ ဖစ်ပေါ်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။

ဖစ်ပေါ်ခဲ့သော်လဲ ခုလောက် ကြီးကြီးမားမား ဖစ်ပေါ်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့၊

ပရိတ်သတ် များလဲ မိမိတို့ရဲ့ အယူဆများအား ပြောကြားပေးနိုင်ပါသည်။

Crd-Original Post