ဘီးလင်းမြို့ ကျောက်ပိမဲလံဆံတော်ရှင် ရဟန္တာမြတ်ဘုရားကြီး ညာဘက်မျက်လုံးတော် ဖွင့်လာ

ဘီးလင်းမြို့ ကျောက်ပိမဲလံဆံတော်ရှင် ရဟန္တာမြတ်ဘုရားကြီး ညာဘက်မျက်လုံးတော် ဖွင့်လာ

မည်သူမဆို သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ကြပါသည်ရှင်ဒီပို့လေးကိုလည်း မျှဝေကုသိုလ် ယူပေးကြပါရန်ဘီးလင်းမြို့ ကျောက်ပိမဲလံဆံတော်ရှင် ရဟန္တာမြတ်ဘုရားကြီးညာဘက်မျက်လုံးတော် ဖွင့်လာဘီးလင်းမြို့ ကျောက်ပိမဲလံဆံတော်ရှင်

ရဟန္တာမြတ်ဘုရားကြီး ညာဘက်မျက်လုံးတော် ဖွင့်မည်သူမဆို သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ကြပါသည်ရှင်ဒီပို့ကိုလဲမျှဝေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေဘီးလင်းမြို့ ကျောက်ပိမဲလံဆံတော်ရှင် ရဟန္တာမြတ်ဘုရားကြီး ညာဘက်မျက်လုံးတော် ဖွင့်လာမည်သူမဆိုသွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ကြပါသည်ရှင်

ဒီပို့လေးကိုလည်း မျှဝေကုသိုလ် ယူပေးကြပါရန်ဒီပို့ကိုလဲမျှဝေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ

Crd-Original Post